Skip to main content

Daniyel ve-Ezra im targum ivri le-parshiyot ha-Aramiyot...nosfu gam targum Anglit vi-Hudit (Idish) im perushim u-viʼurim ha-neḳuvim be-shemot Raḥamim Ba-din, ve-Ezrat Yisraʼel

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)